I det rekonstruerade handpappersbruket sker tillverkningen på precis samma vis som då bruket stod nybyggt. Pappret tillverkas med hantverkskänsla och varje ark är unikt. Tekniken är den som fanns innan pappersmaskinen togs i bruk och man kunde gå över till att använda trä som råvara.
 

Lump som råvara

I handpappersbruket är råvaran lump, det vill säga kasserat linne- eller bomullstyg; gamla kläder, sänglinne, dukar och så vidare. (Vi tar gärna emot sådan lump om du vill låta den komma till nytta, istället för att låta den gå till soptippen!) Ett papper tillverkat av lump är ett starkt papper och dessutom arkivbeständigt.
 

Bokbindning och tryckning

Det framställda pappret kan förädlas vidare. Vi binder till exempel vackra böcker av det handgjorda pappret i vårt eget handbokbinderi. Vi gör också enklare tryckning av visitkort, hälsningskort, brevpapper och liknande, med hjälp av gammaldags tryckpressar och blystil (den så kallade boktrycksmetoden eller högtrycksmetoden), för att få fram den antika prägeln.

Se hur vi trycker!


Så här går det till att göra papper

Se hur vi gör papper!

Pappret mals och formas...

Vi river, sönderdelar och maler lumpen i den enda maskin som finns hos oss, en så kallad "holländare". (Det var också den enda maskin som fanns i det ursprungliga handpappersbruket och den var då vattenhjulsdriven.) Det används inga kemikalier för att blanda upp tygfibrerna, utan bara vanligt vatten. 

lump rivs

malning

Därefter flyttas den färdiga pappersmassan till den så kallade "kypen". Vid kypen formar vi pappret ark för ark med hjälp av en handpappersform. Här krävs lång träning och god hantverkskänsla för att varje ark ska få rätt tjocklek och hög kvalitet. När Gullsby Handpappersbruk var i full produktion fanns det särskilda yrken - ett "skråväsende" - inom bruket som alla var mycket specialiserade; "formare" och "guskare" till exempel.
 

formning

Pappret "guskas" och pressas...

Nu är det dags att "guska" formen. Det betyder att vi trycker av ("guskar") pappret mot en yllefilt. Ylle "binder" mot bomull, så att att massan fastnar på filten. Formen frigörs och kan återgå till formaren vid kypen för att göra ett nytt ark.

guskning

Ytterligare en filt läggs på för att kunna "guska" mera papper. En filtpost byggs upp av cirka 50 ark och filtar. Filtposten pressas därefter mycket hårt i en press, för att så mycket vatten som möjligt ska pressas ut. Pappret har nu blivit så pass starkt, att det går att skilja det från filten.
 

Pappret torkas, halas och pressas...

Pappret hängs sedan på tork på torkställningar och får sedan lufttorka i ett par dygn. Efter det kan arken "halas" (plockas ner) och läggas i en bunt för att slätpressas.  Efter något dygn i press har vi ett härligt brevpapper att skriva på!

pappret lossas

torkning

pressning

Sidan uppdaterades 2002-12-11